nguồn gốc chó Husky

Một số thông tin cơ bản về giống chó Husky

Chó Husky có đuôi hơi cong ở phần mỏm đuôi và gần như giống chó kéo xe này lông đuôi thường rất dày. Khi chuyển,