nên dắt chó đi dạo không

Bạn đã dắt chó nhà bạn đi dạo vào ngày hôm nay chưa?

Nếu bạn chưa bao gờ dắt chó yêu đi dạo, bạn sẽ không bao gờ tận hưởng trọn vẹn được niềm hạnh phúc khi ở