khẩu phần chó Rottweiler

Khẩu phần ăn đặc biệt để bồi dưỡng chó Rottweiler

Tuyệt đối không cho ăn xương thời kỳ này vì chó nhỏ chưa có kỹ năng gặm xương, dễ bị hóc. Nếu ai nuôi chó