hệ tiêu hóa của chó

Bệnh cầu trùng nguy hiểm cho hệ tiêu hóa của chó

Cầu trùng xâm nhập và phát triển trong đường ruột và gâybệnh. Kỳ ủ bệnh 13 ngày, ngoài chó mẹ, cầu trùng còn lây lan