chọc chó lạ

Bạn đã hướng dẫn bé cách để giữ an toàn với chó chưa?

Hàng năm gia đình cần cho vật nuôi tiêm chủng, uống thuốc sổ giun định kỳ. Trước những thông tin về tai nạn nghiêm trọng